?>
en open zavřít
Fotbalový biliárd
V sobotu 25.5. je areál uzavřen pro firemní akci.

Ochrana osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů určují, jak společnost Jump Club Modřany z.s. používá a chrání veškeré informace, které poskytnete společnosti Jump Club Modřany z.s. když používáte tento web.

Jump Club Modřany z.s. se zavazuje zajistit ochranu vašeho soukromí. Pokud bychom vás požádali, abyste poskytli určité informace, které vám umožňují identifikovat při používání tohoto webu, můžete si být jisti, že bude použit pouze v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Jaký typ informací shromažďujete?

Obdržíme, shromažďujeme a uchováváme veškeré informace, které zadáte na našich webových stránkách, nebo nám poskytneme jiným způsobem, například e-mailovou adresu; jméno, telefonní číslo. Můžeme použít softwarové nástroje k měření a shromažďování informací o relacích, včetně časů odpovědí na stránky, délky návštěv určitých stránek, informací o interakcích na stránce a metod, které se používají k procházení stránek.

Jak shromažďujete informace?

Když provádíte transakci na našich webových stránkách, jako součást procesu shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, například vaše jméno, adresu a e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje budou použity pouze z výše uvedených důvodů.

Proč shromažďujete takové osobní údaje?

Tyto neosobní a osobní údaje shromažďujeme pro následující účely:

Jak komunikujete s návštěvníky svých stránek?

Můžeme vás kontaktovat, abychom vás informovali o vašem účtu, vyřešení problémů s vaším účtem, vyřešení sporu, vybírání poplatků nebo dlužných peněz, hlasování o svých názorech prostřednictvím průzkumů nebo dotazníků, zasílání aktualizací o naší společnosti nebo jinak abychom vás kontaktovali, abychom prosadili naši smlouvu o užívání, platné vnitrostátní právní předpisy a veškeré dohody, které s vámi můžeme mít. Za tímto účelem vás budeme moci kontaktovat prostřednictvím e-mailu, telefonu, textových zpráv a poštovních zásilek.

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit tyto zásady ochrany osobních údajů, a proto ji prosím často přečtěte. Změny a vysvětlení se projeví okamžitě po jejich zveřejnění na webových stránkách. Pokud dojde k podstatným změnám v těchto zásadách, upozorníme vás, že byla aktualizována, abyste si byli vědomi, jaké informace shromažďujeme, jakým způsobem je používáme a za jakých okolností případně používáme a / nebo zveřejňujeme to.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné zajímavé webové stránky. Jakmile však použijete tyto odkazy k opuštění našeho webu, měli byste si všimnout, že nemáme žádnou kontrolu nad touto jinou webovou stránkou. Proto nemůžeme být zodpovědní za ochranu a soukromí informací, které poskytnete při návštěvě takových stránek, a tyto stránky nejsou tímto prohlášením o ochraně osobních údajů řízeny. Měli byste být opatrní a podívat se na prohlášení o ochraně osobních údajů platné pro danou webovou stránku.

Otázky a kontaktní informace

Pokud chcete: zpřístupnit, opravit, pozměnit nebo smazat veškeré osobní údaje, které máme o vás, jste vyzváni, abyste nás kontaktovali na adrese piratizatoka@seznam.cz nebo nám pošlete e-mail na adresu: Jump Club Modřany z.s., Zlochova 2193/1, 143 00 Praha 12, Česká republika.