?>
en open zavřít
Fotbalový biliárd
Z techn. důvodů motokáry mimo provoz.

Podmínky použití webu

Informace obsažené na této webové stránce slouží pouze pro obecné informační účely.

Informace poskytuje společnost Jump Club Modřany z.s. a přestože se snažíme informace udržovat aktuální a správné, neprovádíme žádné prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, výslovné ani předpokládané, ohledně úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti s ohledem na web nebo informace, produkty, služeb nebo související grafiky obsažené na webových stránkách za jakýmkoli účelem. Jakékoli spoléhání se na takové informace je tedy přísně na vaše vlastní riziko.

V žádném případě neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody, včetně, bez omezení, nepřímých nebo následných ztrát nebo škod nebo jakýchkoli ztrát nebo škod vzniklých ze ztráty dat nebo zisků vyplývajících z používání této webové stránky nebo v souvislosti s ní.

Prostřednictvím této webové stránky můžete odkazovat na jiné webové stránky, které nejsou pod kontrolou společnosti Jump Club Modřany z.s. Nemáme kontrolu nad povahou, obsahem a dostupností těchto stránek. Zahrnutí jakýchkoli odkazů nutně neznamená doporučení ani nesouhlasí s názory vyjádřenými v nich.

Vynakládáme veškeré úsilí, aby web fungoval hladce. Jump Club Modřany z.s. nenese žádnou odpovědnost a nebude odpovědný za dočasnou nedostupnost webu z důvodu technických problémů, které jsou mimo naši kontrolu.

Při případném sporu se spotřebiteli je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce, příp. jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu postupem dle zákona o ochraně spotřebitele.